Εξώδικο Στον ΕΜΑ Για Στειρότητα Στις Γυναίκες & Συστατικά Βιο-Εντοπισμού Στο Εμβόλιο της Pfizer/BionTech Από τους Δρ. Michael Yeadon (Πρώην Αντιπρόεδρος στο A&R της Pfizer) και Δρ. Wolfgang Wodarg

“Η Pfizer/BionNTech εισάγει ένα συστατικό που εξάγεται από ένα θαλάσσιο ασπόνδυλο, το mNeonGreen, μέσα στο εμβόλιό της. Το συστατικό αυτό έχει βιο-φωταυγείς ιδιότητες, που το καθιστούν χρήσιμο για σκοπούς ιατρικής απεικόνισης, αλλά είναι ασαφές γιατί ένα ενέσιμο εμβόλιο θα χρειαζόταν να έχει αυτή την ιδιότητα. Το mNeonGreen έχει άγνωστη αντιγονικότητα”! Στο εξώδικο που μόλις κατατέθηκε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εξώδικο Στον ΕΜΑ Για Στειρότητα Στις Γυναίκες & Συστατικά Βιο-Εντοπισμού Στο Εμβόλιο της Pfizer/BionTech Από τους Δρ. Michael Yeadon (Πρώην Αντιπρόεδρος στο A&R της Pfizer) και Δρ. Wolfgang Wodarg.