Η Merck Παύει την Παρασκευή Εμβολίων και Παρασκευάζει Φάρμακα: «Η Αποτελεσματικότερη Καταπολέμηση του Covid-19 Είναι η Νόσηση και Ανάρρωση»

Η φαρμακοβιομηχανία και παρασκευάστρια εμβολίων Merck έπαυσε την ανάπτυξη δύο εμβολίων κατά του κορονοϊού, δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα εκτεταμένων ερευνών συμπέραναν ότι τα εμβόλια προσφέρουν λιγότερη προστασία από την απλή μόλυνση του ίδιου του ιού και εν συνεχεία την ανάπτυξη αντισωμάτων. Η Merck ανακοίνωσε ότι τα εμβόλια V590 και V591 ήταν «καλώς ανεκτά» από τους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Merck Παύει την Παρασκευή Εμβολίων και Παρασκευάζει Φάρμακα: «Η Αποτελεσματικότερη Καταπολέμηση του Covid-19 Είναι η Νόσηση και Ανάρρωση».