10.3 C
Athens
-0.7 C
Washington
24.5 C
Melbourne
3.7 C
London
0.7 C
New York
18.2 C
Sydney
Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, 2022

Τέσσερις Νέες Επιστημονικές Ανακαλύψεις Σχετικά με την Ασφάλεια και την Αποτελεσματικότητα των Εμβολίων Covid-19 (Βίντεο)

Δημοφιλέστερα

Οι γιατροί για την ηθική Covid (Δρ. M.Yeadon, Δρ. S.Bakhdi κ.α.) έστειλαν την ακόλουθη επιστολή σε δεκάδες χιλιάδες γιατρούς στην Ευρώπη, συνοψίζοντας τέσσερα πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα που είναι κρίσιμα για το πρόγραμμα εμβολιασμού COVID-19. Η επιστολή εξηγεί κάθε εύρημα καθώς σχετίζεται με τη βιολογία των εμβολίων COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων με το ανοσοποιητικό σύστημα.

Συνολικά, η επιστολή προειδοποιεί ότι αυτά τα νέα αποδεικτικά στοιχεία αναγκάζουν όλους τους γιατρούς που χορηγούν εμβόλια COVID-19 να επανεκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού COVID-19, προς το συμφέρον της ηθικής τους κατάστασης, της ασφάλειας και της υγείας των ασθενών τους.

Τέσσερις πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις που μόλις γνωστοποιήθηκαν, αλλάζουν ολόκληρο το τοπίο της πανδημίας COVID-19 και μας αναγκάζουν να επανεκτιμήσουμε τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού κατά του SARS-CoV-2.

Περίληψη

Οι ταχείες και αποτελεσματικές ανοσοαποκρίσεις τύπου μνήμης εμφανίζονται αξιόπιστα σε σχεδόν όλα τα μη εμβολιασμένα άτομα που εκτίθενται σε SARS-CoV-2. Η αποτελεσματικότητα της περαιτέρω ενίσχυσης της ανοσοαπόκρισης μέσω του εμβολιασμού είναι επομένως εξαιρετικά αμφίβολη. Ο εμβολιασμός μπορεί αντ ‘αυτού να επιδεινώσει την ασθένεια μέσω εξαρτώμενης από αντισώματα ενίσχυσης (ADE).

Ανακάλυψη 1: Η πρωτεΐνη ακίδα SARS-CoV-2 κυκλοφορεί λίγο μετά τον εμβολιασμό

Οι πρωτεΐνες SARS-CoV-2 μετρήθηκαν σε διαμήκη δείγματα πλάσματος που συλλέχθηκαν από 13 συμμετέχοντες που έλαβαν δύο δόσεις εμβολίου Moderna mRNA-1273. Στα 11 από τα 13, η πρωτεΐνη ακίδα SARS-CoV-2 ανιχνεύθηκε στο αίμα μόνο μία ημέρα μετά την πρώτη ένεση εμβολίου.

Μόρια πρωτεΐνης ακίδων παρήχθησαν εντός κυττάρων που έρχονται σε επαφή με την κυκλοφορία του αίματος – κυρίως ενδοθηλιακά κύτταρα – και απελευθερώνονται στην κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει ότι α) το ανοσοποιητικό σύστημα θα επιτεθεί σε αυτά τα ενδοθηλιακά κύτταρα και β) τα κυκλοφορούντα μόρια πρωτεΐνης ακίδων θα ενεργοποιήσουν τα θρομβοκύτταρα. Και τα δύο αποτελέσματα θα προωθήσουν την πήξη του αίματος. Αυτό εξηγεί τις πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την πήξη – εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή προσβολή, φλεβική θρόμβωση – που αναφέρονται μετά τον εμβολιασμό.

Ινστιτούτο Παστέρ: Οι Κάτω των 18 Ετών Κινδυνεύουν 4 Φορές Περισσότερο Από την Γρίπη Απ' Ότι Από τον Covid

Ανακάλυψη 2: Ταχεία αντίδραση αντισώματος τύπου μνήμης μετά τον εμβολιασμό

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι κυκλοφορούντα SARS-CoV-2 ειδικά IgG και IgA αντισώματα κατέστησαν ανιχνεύσιμα εντός 1-2 εβδομάδων μετά την εφαρμογή εμβολίων mRNA.

Η ταχεία παραγωγή IgG και IgA δείχνει πάντα μια δευτερεύουσα απόκριση τύπου μνήμης που προκαλείται μέσω της επαναδιέγερσης προϋπάρχοντων ανοσοκυττάρων. Οι πρωτογενείς ανοσοαποκρίσεις στα νέα αντιγόνα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξελιχθούν και αρχικά παράγουν IgM αντισώματα, το οποίο στη συνέχεια ακολουθείται από την αλλαγή του ισοτύπου σε IgG και IgA.

Σε κάποιες μελέτες εντοπίστηκαν παράλληλα IgG και IgA. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι το IgG αυξήθηκε ταχύτερα από το IgM, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η πρώιμη απόκριση IgG ήταν πράγματι του τύπου μνήμης. Αυτή η απόκριση μνήμης υποδηλώνει προϋπάρχουσα, διασταυρούμενη αντιδραστική ανοσία λόγω προηγούμενης μόλυνσης με συνηθισμένα στελέχη ανθρώπινου αναπνευστικού ιού. Η καθυστερημένη απόκριση IgM πιθανότατα αντιπροσωπεύει μια πρωταρχική απόκριση σε νέα επίτοπα που είναι ειδικά για το SARS-CoV-2.

Οι αποκρίσεις τύπου μνήμης έχουν επίσης τεκμηριωθεί σε σχέση με την ανοσία που προκαλείται από Τ-κύτταρα. Συνολικά, αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα αναγνωρίζει αποτελεσματικά το SARS-CoV-2 ως «γνωστό» ακόμη και κατά την πρώτη επαφή. Οι σοβαρές περιπτώσεις της νόσου δεν μπορούν επομένως να αποδοθούν σε έλλειψη ανοσίας. Αντίθετα, σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν ή να επιδεινωθούν από προϋπάρχουσα ανοσία μέσω ενίσχυσης που εξαρτάται από αντισώματα (ADE).

Ανακάλυψη 3: Ο SARS-CoV-2 προκαλεί ισχυρές προσαρμοστικές ανοσοαποκρίσεις ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της νόσου

Τα προφίλ αντισωμάτων ορού αναφέρθηκαν για 203 άτομα μετά από λοίμωξη SARS-CoV-2. 202 (> 99%) των συμμετεχόντων παρουσίασαν ειδικά αντισώματα SARS-CoV-2. Στα 193 άτομα (95%), αυτά τα αντισώματα απέτρεψαν τη λοίμωξη SARS-CoV-2 σε κυτταρική καλλιέργεια και ανέστειλαν επίσης τη σύνδεση της ακίδας πρωτεΐνης στον υποδοχέα ACE2. Επιπλέον, οι CD8 + Τ-κυτταρικές αποκρίσεις ειδικές για SARS-CoV-2 ήταν σαφείς και ποσοτικοποιήθηκαν σε 95 από 106 (90%) HLA-A2-θετικά άτομα.

Από την.. Ελλάδα 2.0 στην.. Παράνοια 2.0 από τον.. "Λοιμωξιολόγο".. Υπ. Μεταφορών Κ.Α. Καραμανλή: «Τα Μέσα Μεταφοράς Δεν Είναι Εστίες Υπερμετάδοσης»

Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει τον παραπάνω ισχυρισμό ότι η ανοσοαπόκριση στην αρχική επαφή με το SARS-CoV-2 είναι τύπου μνήμης. Επιπλέον, δείχνει ότι αυτή η αντίδραση συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα άτομα, και ιδιαίτερα σε εκείνους που δεν εμφανίζουν εμφανή κλινικά συμπτώματα.

Ο στόχος του εμβολιασμού είναι να διεγείρει την παραγωγή αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2, αλλά τώρα γνωρίζουμε ότι τέτοια αντισώματα μπορούν και θα δημιουργηθούν γρήγορα από όλους με την παραμικρή ιογενή πρόκληση, ακόμη και χωρίς εμβολιασμό.

Οι σοβαρές λοιμώξεις των πνευμόνων χρειάζονται πάντα πολλές μέρες για να αναπτυχθούν, πράγμα που σημαίνει ότι εάν απαιτούνται αντισώματα που δημιουργούνται από την απόκριση μνήμης, θα φτάσουν εγκαίρως. Επομένως, ο εμβολιασμός είναι απίθανο να προσφέρει σημαντικό όφελος σε σχέση με την πρόληψη σοβαρής πνευμονικής λοίμωξης.

Ανακάλυψη 4: Ταχεία αύξηση αντισωμάτων πρωτεΐνης ακίδων μετά τη δεύτερη ένεση εμβολίων mRNA

Οι τίτλοι αντισωμάτων IgG και IgA παρακολουθήθηκαν πριν από τον εμβολιασμό και μετά την πρώτη και τη δεύτερη ένεση εμβολίων mRNA. Οι τίτλοι αντισωμάτων αυξήθηκαν με κάποια καθυστέρηση μετά την πρώτη ένεση και συνεχίστηκαν σε ευθεία γραμμή, αλλά αυξήθηκαν ξανά μετά τη δεύτερη ένεση.

Παρόλο που η απόκριση αντισωμάτων στην πρώτη ένεση είναι τύπου μνήμης, η μικρή χρονική καθυστέρηση μετά την ένεση μπορεί να μετριάσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες, επειδή η αφθονία της ακίδας πρωτεΐνης στα κύτταρα στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων και σε άλλους ιστούς μπορεί να έχει ήδη περάσει την αιχμή της όταν φτάνουν τα αντισώματα.

Η κατάσταση αλλάζει δραματικά με τη δεύτερη ένεση. Οι αιχμές παράγονται και προεξέχουν στην κυκλοφορία του αίματος που ήδη συσσωρεύεται τόσο με αντιδραστικά λεμφοκύτταρα όσο και με αντισώματα. Τα αντισώματα προκαλούν το σύστημα συμπληρώματος και επίσης τα κοκκιοκύτταρα ουδετερόφιλων προσβάλλουν τα ακροειδή κύτταρα που φέρουν πρωτεΐνη. Οι πιθανές συνέπειες της πλήρους αυτο-επίθεσης από το ανοσοποιητικό σύστημα είναι τρομακτικές.

Καναδοί Ιατροί Λύνουν την Σιωπή τους - Οι Θεραπείες που Ακολούθησαν Όταν Νόσησαν οι Ίδιοι ή οι Ασθενείς τους από Covid

Εξαρτώμενη από αντισώματα ενίσχυση της νόσου (ADE)

Όπως περιγράφηκε, οι ανοσοαποκρίσεις τύπου μνήμης διασφαλίζουν την ταχεία αύξηση των τίτλων αντισωμάτων μετά την αρχική έκθεση σε SARS-CoV-2, καθιστώντας το όφελος της επαγόμενης από εμβόλιο απόκρισης αντισωμάτων εξαιρετικά αμφίβολο. Ανεξάρτητα, δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι οι υψηλοί τίτλοι αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 θα βελτιώνουν πάντα το κλινικό αποτέλεσμα. Με πολλές οικογένειες ιών – ιδίως με τον ιό του δάγκειου πυρετού, αλλά και με κοροναϊούς – τα αντισώματα μπορούν να επιδεινώσουν παρά να μετριάσουν τις ασθένειες. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος καταλαμβάνουν μικρόβια με αντισώματα και τα καταστρέφουν, αλλά εάν ένα σωματίδιο ιού στο οποίο έχουν δεσμευτεί αντισώματα προσληφθεί από ένα τέτοιο κύτταρο και στη συνέχεια καταφέρει να αποφύγει την καταστροφή, μπορεί αντ ‘αυτού να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται εντός του κυττάρου. Συνολικά, το αντίσωμα θα έχει στη συνέχεια βελτιώσει την αντιγραφή του ιού. Κλινικά, αυτή η εξαρτώμενη από αντισώματα ενίσχυση (ADE) μπορεί να προκαλέσει υπερφλεγμονώδη απόκριση (μια «καταιγίδα κυτοκίνης») που θα ενισχύσει τη βλάβη στους πνεύμονες, το ήπαρ και άλλα όργανα του σώματός μας.

Οι προσπάθειες ανάπτυξης εμβολίων στον αρχικό ιό SARS, ο οποίος σχετίζεται στενά με το SARS-CoV-2, απέτυχαν επανειλημμένα λόγω του ADE. Τα εμβόλια προκάλεσαν αντισώματα, αλλά όταν τα εμβολιασμένα ζώα στη συνέχεια μολύνθηκαν με τον ιό, αρρώστησαν περισσότερο από τα μη εμβολιασμένα. Η πιθανότητα ADE δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς στις κλινικές δοκιμές σε οποιοδήποτε από τα εμβόλια COVID-19. Συνεπώς, είναι συνετό να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρόκλησης ADE μέσω εμβολιασμού και αντ ‘αυτού να βασιστούμε σε αποδεδειγμένες μορφές θεραπείας για την αντιμετώπιση κλινικά σοβαρής νόσησης COVID-19.

Ταϊλάνδη: «Παγώνουν» οι Εμβολιασμοί AstraZeneca

Συμπέρασμα

Τα συλλογικά ευρήματα που αναπτύχθηκαν παραπάνω δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα οφέλη του εμβολιασμού είναι πολύ αμφίβολα. Αντιθέτως, η βλάβη που κάνουν τα εμβόλια τεκμηριώνεται πολύ καλά, με περισσότερους από 15.000 θανάτους που σχετίζονται με τον εμβολιασμό να τεκμηριώνονται τώρα στη βάση δεδομένων της ΕΕ για τα ανεπιθύμητα συμβάντα (EudraVigilance) και πάνω από 7.000 περισσότερους θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Facebook Comments Box

Κόσμος

Δημοφιλέστερα Άρθρα

Ακολουθήστε Μας

Συμβαίνει Τώρα