21.1 C
Athens
17.3 C
Washington
20.6 C
Melbourne
8.5 C
London
10.8 C
New York
18.7 C
Sydney
Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

Green Pass: Η Αυστριακή Κυβέρνηση Προτίθεται να Διασυνδέσει το Στάτους Covid με το Εισόδημα, την Επαγγελματική Ζωή, την Εκπαίδευση και τις Αναρρωτικές Άδειες

Δημοφιλέστερα

Read this article in English here.

Το Υπουργείο Υγείας απέστειλε μια τροποποίηση του νόμου περί επιδημιών και μέτρων Covid, με την οποία εφαρμόζεται το Green Pass. Η βασική πλατφόρμα δικαιωμάτων epicenter.works το βλέπει ως σημαντικό πρόβλημα προστασίας δεδομένων. Ο νόμος προβλέπει τη σύνδεση μεταξύ των τρεχόντων και των ιστορικών δεδομένων σχετικά με την επαγγελματική ζωή, το επίπεδο εισοδήματος, οποιαδήποτε ανεργία, εκπαιδευτική πορεία και αναρρωτική άδεια όλων των εμβολιασμένων ή αναρρωμένων ατόμων.

Προβλέπεται ότι οι εμβολιασμοί που πραγματοποιούνται στην υποδομή ELGA θα αντιγραφούν σε άλλο μητρώο, στο σύστημα επιδημιολογικής αναφοράς (EMS). Σε αυτήν τη βάση δεδομένων, οι πάσχοντες από Covid-19 συγκεντρώνονται με εμβολιασμένα άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν ολόκληρος ο αυστριακός πληθυσμός θα εμφανίζεται εκεί.

Αλλά δεν σταματά εκεί: Αυτό το μητρώο υποτίθεται ότι συνδέει τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα σχετικά με την επαγγελματική ζωή ενός ατόμου, το εισόδημα, την πιθανή ανεργία, την εκπαιδευτική πορεία, τη διαμονή σε κέντρα αποκατάστασης και την αναρρωτική άδεια.

“Σχεδόν όλοι οι τομείς της ζωής μας θα εξεταστούν σε αυτήν τη βάση δεδομένων”, προειδοποιεί το epicenter.works και απειλεί με συνταγματική αγωγή εάν εγκριθεί αυτός ο νόμος.

Ο νόμος αναφέρει κυριολεκτικά ότι ο Υπουργός Υγείας “για επιδημιολογική παρακολούθηση και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας” των μέτρων “κατά” του κορονοϊού, επιτρέπεται να επεξεργάζεται  κοινωνικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία, την απασχόληση και στατιστικά εκπαίδευσης, τα οποία διαβιβάζονται από την ELGA GmbH.

Μπορεί να συνδέσει δεδομένα με το μητρώο και να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα για τον “με σκοπό την καλύτερη εστίαση στην εξάπλωση και στην διαχείρισης κρίσεων, όπως για τον εντοπισμό των μολύνσεων σε εμβολιασμένους, των συσπειρώσεων εστιών ή για την παρακολούθηση επαφών των ατόμων”.

Όχι Εμβόλιο, Όχι Τηλέφωνο: Για Αποκλεισμούς Καρτών SIM σε Αυτούς που Δεν Κάνουν το Εμβόλιο Μιλάει η Κυβέρνηση του Πουντζάμπ στο Πακιστάν

Η κριτική άποψη

Αυτά τα δεδομένα σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τον αριθμό και τη μέση διάρκεια άδειας ασθενείας, διαμονής σε κέντρα αποκατάστασης, το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε, το ιστορικό απασχόλησης, την κατάσταση κάποιου στην αγοράς εργασίας, το εισόδημα και τον τόπο εργασίας. Με αυτό το μητρώο, δημιουργείται πρακτικά μια βάση δεδομένων που καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό, η οποία συνδέει ευαίσθητα δεδομένα υγείας με “σχεδόν αυθαίρετες περιοχές της ζωής του κάθε ατόμου”, επικρίνουν οι προστατευτές δεδομένων σε δήλωσή τους σχετικά με το σχέδιο αξιολόγησης.

Λόγω αυτού του όγκου δεδομένων, η προβλεπόμενη ψευδωνυμοποίηση είναι “εντελώς αναποτελεσματική, δεδομένου ότι οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωριστούν σαφώς βάσει του συνδυασμού των χαρακτηριστικών σε αυτήν τη βάση δεδομένων”. “Αυτή η επεξεργασία δεδομένων δεν καλύπτεται ούτε από τον σκοπό του μητρώου, ούτε και είναι αναλογική. Εάν αυτό δεν διορθωθεί, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να επιχειρήσουμε μια αναθεώρηση από το ανώτατο δικαστήριο για αυτή την επεξεργασία δεδομένων.”

“Σαν να μην ήταν αρκετά σοβαρά, τα δεδομένα θα πρέπει επίσης να αποθηκευτούν στο μητρώο στατιστικών στοιχείων, το οποίο φυσικά επεκτείνει πάρα πολύ τον κύκλο των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Αυτό δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες κατάχρησης και αυξάνει τον κίνδυνο σκανδάλου δεδομένων στη σφαίρα επιρροής του Υπουργείου Υγείας. Η διάταξη αυτή δεν είναι καθόλου αποδεκτή από την άποψη της προστασίας δεδομένων και θα πρέπει να διαγραφεί εντελώς”, απαιτούν οι προστατευτές δεδομένων.

Η τροποποίηση του νόμου περί επιδημίας περιέχει επίσης πολλές εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Υγείας. Για παράδειγμα, ο υπουργός μπορεί, με διάταγμα, να καθορίσει περαιτέρω μητρώα για συγχώνευση με τα δεδομένα EMS. “Ο ήδη σημαντικός όγκος δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο”, λέει ο epicenter.works. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, μια άλλη σημαντική παράλειψη είναι ότι δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για τη μη επιτήρηση της διαδικασίας επαλήθευσης των πιστοποιητικών.

Ρέθυμνο: Οι Γονείς Μήνυσαν το Σχολείο για να μην Κάνουν Self Test τα Παιδιά τους!

Υπουργός Υγείας Αυστρίας Wolfgang Mückstein: “Η προστασία δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς”

“Η προστασία των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς”, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας Mückstein την Τετάρτη από τη Βιέννη. Αφού διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα δεν ήταν βέλτιστα διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να μπορέσουν να κάνουν αξιολογήσεις, τώρα τίθενται σε νέα βάση.

Τα προσωπικά δεδομένα για την υγεία πρέπει να προστατεύονται, αλλά φυσικά θέλετε να μάθετε, για παράδειγμα, εάν άτομα που έχουν ήδη Covid-19 μπορούν να μολυνθούν ξανά, “και για αυτό, τέτοιες εμπλοκές είναι σημαντικές, όπως όμως και η ανωνυμοποίηση είναι σημαντική”. Όπου υπάρχουν ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων, θα ελεγχθούν, αλλά “υποθέτω ότι τα δεδομένα είναι σε καλά χέρια στο Υπουργείο Υγείας”, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας.

Το Υπουργείο δημιουργεί διασύνδεση δεδομένων

Το Υπουργείο Υγείας δικαιολογεί την προγραμματισμένη δημιουργία του μητρώου στο οποίο το επαγγελματικό καθεστώς του πληθυσμού συνδέεται με στοιχεία για την επαγγελματική ζωή, το επίπεδο εισοδήματος, οποιαδήποτε ανεργία, εκπαιδευτική πορεία και άδεια ασθενείας με τη δημιουργία μιας «αποτελεσματικής διαχείρισης πανδημίας». Τα κόμματα FPÖ και Neos βλέπουν “καταστροφική προστασία δεδομένων” από την κυβέρνηση.

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις για μολύνσεις σε εμβολιασμένους, οι οποίες είναι νέες μολύνσεις ατόμων που έχουν ήδη αναρρώσει ή εμβολιαστεί, κυρίως με παραλλαγές (μεταλλάξεις) του παθογόνου Covid-19 ή μέσω «συσπείρωσης εστιών μόλυνσης» που δεν μπορούν να κατανοηθούν ή να αποσαφηνιστούν με τα διαθέσιμα δεδομένα. Προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, είναι αναπόφευκτη η διαβίβαση δεδομένων από το κεντρικό μητρώο εμβολιασμού και η συγχώνευσή τους με τα δεδομένα του μητρώου EMS (σύστημα επιδημιολογικής αναφοράς), σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση. Η σύνδεση πληροφοριών από άλλα μητρώα θα μπορούσε να παρέχει νέες γνώσεις “μεγάλης αξίας σε σχέση με τον Covid-19”.

Ανοίγουν την Δευτέρα τα Δημοτικά Σχολεία, τα Νηπιαγωγεία και τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής

Τα κοινωνικο-στατιστικά χαρακτηριστικά αποσκοπούν να δώσουν μια εικόνα για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ των νόσων Covid-19 και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Αυτό με τη σειρά του όχι μόνο εξυπηρετεί τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, αλλά αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση “τεκμηριωμένων μέτρων πολιτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης πανδημίας”, και αυτός είναι ο λόγος για τη δημιουργία τεράστιων μητρώων δεδομένων.

Η αντιπολίτευση θέλει να σταματήσει τα «μισά ψητά» σχέδια

Το FPÖ και το Neos αντέδρασαν κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. Με το “Green Passport”, ο διαφανής πολίτης θα ήταν τέλειος και θα άνοιγε την πόρτα για κατάχρηση προσωπικών δεδομένων. “Αυτή η ανοησία πρέπει να σταματήσει αμέσως”, απαίτησε ο επικεφαλής του FPÖ Norbert Hofer. Το «Green Pass» οδηγεί σε διαχωρισμό στην κοινωνία και δεν έχει καμία χρήση από επιδημιολογική άποψη. «Είναι καιρός να τερματίσουμε την παρενόχληση των ανθρώπων και να επιτρέψουμε την επιστροφή στην κανονική ζωή», δήλωσε ο Hofer.

Η πρόταση της κυβέρνησης ήταν «ημικατεργασμένη, ασυμβίβαστη με τα σχέδια της ΕΕ, καταστροφή για την προστασία των δεδομένων» και θα έπρεπε να «αναθεωρηθεί πλήρως», δήλωσε η εκπρόσωπος του κόμματος Neos Scherak και ο εκπρόσωπος υγείας του Neos, Gerald Loacker σε εκπομπή. “Προς το παρόν, είναι απολύτως ασαφές ποιοι φορείς επιτρέπεται να διαβάζουν ποια προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό και δεν πρέπει να εμπίπτει σε καμία περίπτωση. Η ΕΕ έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι αρμοδιότητες και οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να ορίζονται σαφώς στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Διαβατήριο (European Green Pass). Ότι η Αυστρία δεν το έχει εδώ. Η απομάκρυνση και η επιθυμία να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά προσωπικά δεδομένα ανθρώπων με εντελώς ανεξέλεγκτο τρόπο είναι απαράδεκτη”, δήλωσε ο Scherak.

Μαγιορκίνης: Πυρήνας Μετάδοσης του Κορονοϊού η Ελληνική Οικογένεια

“Αυτή είναι η τρίτη απόπειρα της κυβέρνησης να εφαρμόσει ένα” Πράσινο Διαβατήριο “και δεν έχει μάθει τίποτα. Μια εβδομάδα αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης μιας δημόσιας αργίας, είναι προσβολή. Θα είναι συμβατή με την ΕΕ; Εάν ακολουθηθούν τα παραπάνω, οι Αυστριακοί θα χρειάζονται δύο Πράσινα Διαβατήρια – ένα Αυστριακό και ένα Ευρωπαϊκό. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί”, προειδοποίησε ο Λόκερ.

Κόσμος

Δημοφιλέστερα Άρθρα

Ακολουθήστε Μας

Συμβαίνει Τώρα