Επανέκδοση πενταετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ

Την παρουσία του στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές θα… υπενθυμίσει αύριο Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 το Ελληνικό Δημόσιο, με την επανέκδοση του πενταετούς ομολόγου το οποίο λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2027. Όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) το ποσό που θα δημοπρατηθεί είναι 750 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022.

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνο Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.), τοπική ώρα, της 25ης Οκτωβρίου 2022 και οι οποίες ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα Ομόλογα δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Δανειακές ανάγκες


Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός στόχος για τις δανειακές ανάγκες του Δημοσίου ήταν για φέτος 12 δισ. ευρώ, αλλά λόγω της μεγάλης αύξησης των επιτοκίων δανεισμού ο «πήχης» χαμήλωσε και δεν αποκλείεται να περιοριστεί κοντά στα 9-10 δισ. ευρώ -για το σύνολο του έτους- καθώς η Ελλάδα διαθέτει «μαξιλάρι» διαθεσίμων κοντά στα 40 δισ. ευρώ και το μόνο που επιδιώκει πλέον είναι να μην …χαθεί από τις αγορές.

Για το 2023, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες περιορίζονται σε 7,533 δισ. ευρώ, καθώς θα έχει προηγηθεί (το επόμενο διάστημα) η πρόωρη αποπληρωμή μέρους των ευρωπαϊκών διακρατικών δανείων από το 1ο Μνημόνιο, ύψους 2,645 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του περασμένου Απριλίου προεξοφλήθηκε ποσό 1,186 δισ. ευρώ και προς το ΔΝΤ.

Από τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2023:
* Τα 4,906 δισ. ευρώ είναι το ύψος των ομολόγων που λήγουν εντός του επομένου έτους και πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν.
* Το 1,738 δισ. ευρώ είναι δάνεια από το 2ο μνημόνιο (EFSF – ESM) για τα οποία ολοκληρώθηκε η περίοδος χάριτος και ξεκινά η αποπληρωμή τους. Η πρώτη δόση είναι το 2023 και η τελευταία των 5,3 δισ. ευρώ το 2070.
* Τα 493,1 εκατ. ευρώ είναι υποχρεώσεις για δάνεια προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
*Τα 380,1 εκατ. ευρώ είναι τόκοι και δάνεια προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
* Τα 16,1 εκατ. ευρώ είναι λοιπά δάνεια.

Στα πλάνα του ΟΔΔΗΧ για το 2023 περιλαμβάνεται και η έκδοση του πρώτου «πράσινου» ελληνικού ομολόγου.

Σε χαμηλά επίπεδα θα παραμείνουν οι χρηματοδοτικές ανάγκες και τα επόμενα δύο έτη, καθώς ανέρχονται σε 9,43 δισ. ευρώ για το 2024 και σε 9,29 δισ. ευρώ για το 2025, ενώ το 2026 ανεβαίνουν στα 13,17 δισ. ευρώ.
Πάντως, το 2023, αυξημένοι κατά 1 δισ. ευρώ θα είναι οι τόκοι που θα κληθεί να καταβάλει η χώρα μας παρά τις χαμηλές δανειακές ανάγκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, οι δαπάνες για τόκους το επόμενο έτος θα σπάσουν για πρώτη φορά το φράγμα των 5-5,5 δισ. ευρώ ανεβαίνοντας στα επίπεδα των 7 δισ. ευρώ. Ωστόσο αυτό που ενδιαφέρει τις αγορές είναι ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν θα ξεπεράσουν το 3,2%. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με το δημόσιο χρέος (Γενικής Κυβέρνησης), το οποίο λόγω της μεγαλύτερης ονομαστικής ανάπτυξης από τον πληθωρισμό θα διαμορφωθεί στο 161,% του ΑΕΠ το 2023 ή στα 357 δισ. ευρώ από 169,1% (355 δισ. ευρώ) φέτος.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος | ΕΡΤ

Πηγή: ertnews.gr